Skip Navigation LinksAna Sayfa > Korunan Alanlarımız > Beylerli Gölü YHGS

 

 

Sahanın Adı

 Beylerli

Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar

İl

Denizli

İlçe / Köy

Çardak

Kapladığı Alan

920 ha.

İlan Tarihi

16.10.2005

KAYNAK DEĞERLERİ    

 Beylerli Gölü, Doğa Koruma ve milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce yeniden değerlendirilerek 4915 sayılı Kara avcılığı Kanununun 4.maddesi uyarınca Bakanlar kurulunun 07.09.2005 tarih ve 2006/9453 Sayılı Kararı ile kararlaştırılmış; 16.10.2005 tarih ve 25968 Sayılı Resmi Gazetede Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilmiştir.   920 ha büyüklüğündedir.

Saha Çaltı köyü ile Beylerli kasabası arasındadır.   

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün 1946 yılında yapmış olduğu Türkiye Jeolojik haritasına göre tarım sahaları ile göl yatağı tamamen alüvyon olup 3.zaman devrine aittir. 3.zaman arazisi, eski devirlere ait formasyonlar üzerinde genel olarak aykırı tabakalaşma gösteren çok fosilli tabakalardan oluşmuştur.

Saha genellikle karasal iklim içerisindedir. Bu iklim kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise kurak ve sıcaktır. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında olur.

Sahanın göl çevresinde yer yer bataklık ve büyük bir kısmı sazlıklarla kaplı olup, gölü besleyen küçük pınarlar mevcuttur. Sahanın en önemli su kaynağı değirmen deresidir.

Sahanın Doğu ve Güney sınırı olan Çaltı-Beylerli asfaltının çevresi ağaçlandırma sahası olup, diğer sınırları tarım arazileri ile çevrilidir. 

Sahanın sınırları içerisinde ağaç ve çalılar bulunmamaktadır. Sahada çeşitli çayır otları, Sütleğen (Euphorbia ssp.), Papirüs otu (Cyperus ssp.) ve sazlardan; saz (Scirpus ssp.), hasır sazı (Juncus ssp.), Çayır sazı (Carex ssp.), su kamışı (Tyhaceae), Böğürtlen( Rubus canascens), çayır ve otlar, kamış ve bataklık sazları mevcuttur. Otlar ve sazların sahaya oranı % 60'dır. Saha da yosun az miktarda bulunup, mantar ve likenler yönünden fakirdir.

Aşırı yaz kuraklığı ve gölü besleyen kaynakların azlığı nedeni ile bazı yıllarda göl sularının azalması sonucu pek az miktarda Boz Ördek (Anas strepera). Yeşilbaş (Anas platyrhynchnos), Turna (Grus grus), Sakarmeke (Fulica atra) ve Saz tavuğu (Porphyrio porphyrio) gibi su kuşlarına az rastlanılır.

Göl iklime bağlı olarak bazı yıllar en doygun hale gelirken, bazen de suyun çok azaldığı görülmüştür. Gölde sazan balıkları mevcuttur.

GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK FAALİYETLER?

Kuş gözlemciliği, Manzara seyri, Doğa yürüyüşü, Sportif olta balıkçılığı,

NASIL ULAŞILABİLİR?            

Saha Çaltı köyü ile Beylerli kasabası arasındadır.

NELER GÖRÜLEBİLİR?

Beylerli gölü, Birçok kuş türü,