Skip Navigation LinksAna Sayfa > Korunan Alanlarımız > Buldan Yayla Gölü

  

 

Sulak Alanın Adı

Yayla(Süleymanlı) Gölü

Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar

İl

Denizli

İlçe / Köy

Buldan / Süleymanlı

Kapladığı Alan

50 Ha.

İlan Tarihi

 

 

 

KAYNAK DEĞERLERİ    

    Süleymanlı Gölü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün 2 Nisan 1985 tarih ve OKYM 57/9-131 sayılı teklifi üzerine, 1985 tarihinde Orman İçi Dinlenme Yeri olarak tescil edilmiştir.

    Süleymanlı Gölü Mesire yeri 13.07.1995 tarih ve 6 nolu kararla Mahalli Çevre Kurulu “Yayla gölü su toplama havzasının “ Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği Hükümlerine” göre koruma altına alınması ve bu bölgedeki Süleymanlı Köyünün “Köy yerleşik Alan Sınırlarının” belirlendiği şekilde aynen korunmasına” karar verilmiştir.

    Süleymanlı Gölü Mesire yerinin mevcut gelişim planında öngörülen yapı ve tesislerin Mahalli Çevre Kurulu Kararına göre uygulanamayacağından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün B.18.0.DKMP.0.04.01-510-02/46 sayılı ve 07/04/2006 tarihli Olur’larıyla bu yerin Mesire yeri tescili iptal edilmiştir.

    Süleymanlı Gölü, Denizli’ye 55 km ve Buldan’a 8 km mesafededir.

1155 rakıma sahip Süleymanlı Gölü 50 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Süleymanlı Gölü, yüksek bir yayla çukurunda yağmur sularının toplanmasıyla ortaya çıkmıştır. Gölü sürekli besleyen herhangi su kaynağı mevcut değildir. İklimsel şartlara bağlı olarak su birikimi artmakta veya azalmaktadır. Zaman zaman taşacak derecede su toplanması üzerine gölün alçak kısımlarına set yapılmıştır. Gölün hâlihazırdaki su durumu normal seviyededir.

    Göl, yaban ördeği ve leylek gibi kuş türlerine barınak teşkil eden, nilüfer de dahil bazı sucul bitki türlerine sahip, içinde yüzülebilecek su derinliği olan, bir “Sulak alan Ekosistemi” olarak günümüze kadar işlevini sürdüren önemli bir doğal kaynaktır.

   Önceki yıllarda gölde yapılan hasır üretiminin tamamen durması sonucu  kamışlar(sazlar) hemen hemen gölün tüm alanını kaplamıştır.Gölde kamışların tüm alanı sararak artan transpirasyonla su kaybını önlemek ve su kuşlarına habitat oluşturulması için kıyı çizgisindeki kamışlar biçilmelidir.

   Göl güneyini çevreleyen ve batıya doğru uzanan çayırlık alanlar köylülerce mera olarak kullanılmaktadır. Bu meralarda hayvan otlatmacılığı, doğudaki ormanlık alanların içerisine kadar devam etmektedir. Yöre halkının büyük bir kısmı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.

  Yörede tarım ise çok az yapıldığı, yeni tarım alanların açılmadığı, mevcut tarım arazilerinde hayvansal gübre kullanıldığı ve tarım ilaçları kullanılmadığı görülmüştür.

   Sulak alanın ekolojik karakterini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek yönde yerüstü ve yer altı suyu alınmamaktadır.

   Gölün batı ve kuzey kıyıları ile stabilize yol arasında kalan bölümleri halihazırda plansız bir şekilde günübirlik piknik amaçlı olarak kullanılmaktadır.

    Güney batısında bir ev ve evin belli bölümü lokanta olarak kullanılan ve batı kıyıda yer alan Köy Tüzel Kişiliğine ait motel+lokanta tesisi, 6 odada 12 yatak kapasitesi ve lokantası ile kullanım sezonu boyunca yöreye gelenlere hizmet vermeye çalışmaktadır. Özel İdareye ait tesisin motel kısmı 3-4 yıldır pek işletilmemektedir. Bu tesislerin alanın ekolojik yapısına hiçbir olumsuz etkisi görülmemiştir.

 

 

GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK FAALİYETLER?

Kuş Gözlemciliği, Günübirlik Turizm

 

NASIL ULAŞILABİLİR?           

Denizli’ye 55 km ve Buldan’a 8 km mesafededir.