Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel Belgeler ve Formlar

 

    Avcılık Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (TC Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için Av_Belge.doc tıklayınız.
 • Avcı Eğitim Kursu Bitirme Bitirme Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Avcılık Belgesi Harç Makbuzu Aslı
 • Aslı Görülmek Şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini İbraz Edenler Hariç Sağlık Raporu
 • Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği  Dernek Aidat Makbuzu)

    Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 • Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
 •  Avcılık Belgesinin Aslı

    Avcılık Belgesi Yenilenmesi İçin Gerekli Belgeler (Zayi, Belgede Yer Kalmaması, Yıpranma ve    Kaybolma Durumlarında)

 

    Avcılık Belgesi İptal Edilmesi Talebi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 • Dilekçe, (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için Av_Belge_Iptal.doc tıklayınız
 • Avcılık Belgesinin Aslı
 • Vergi Dairesinden Harç Borcu Olmadığına Dair Yazı

 Avlanma İzin Kartı (Pulu) Verilmesi İçin Gerekli Belgeler:

 •  Av Yılına İlişkin Vize Edilmiş Avcılık Belgesinin Fotokopisi
 •  Avlanma İzin Kartı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekontunun Aslı (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Denizli Şubesi’ndeki 57353653-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 •  Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)
 • Avcı Derneğine Üye Olan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 70 TL
 •  
 • Avcı Derneğine Üye Olan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 100 TL

   

   

  •  Avcı Derneğine Üye Olmayan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 140 TL

   

   

  • Avcı Derneğine Üye Olmayan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 200 TL

   

  • Avcı Derneğine Üye Olan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 110 TL
  • Avcı Derneğine Üye Olan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti; : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 150 TL
  • Avcı Derneğine Üye Olmayan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 220 TL
  • Avcı Derneğine Üye Olmayan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti; : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 300 TL

              Avcılık Belgesi Alıp, Yıllar İtibariyle Vize Yaptırmayanların Yapması Gereken İşlemler:

    • 02.07.1964 Tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Avcılık Belgesi Harcının Yatırıldığına Dair Makbuzun Asılları 
    •   Avcı Derneği Üyesi İse, Dernek Üyesi Olduğuna Dair Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı Veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu
    • Avcı Derneklerine Avlanma İzin Kartı Satış Yetki Belgesi Verilmesi:  Dernek Hizmet Binasının Açık Adresi İle Dernek Tüzüğünün Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi 
   •  Derneğin Genel Kurulunu Yaptığına Ve Faal Olduğuna Dair Dernekler Masasından Alınan Yazı 
   •  Dernek Üyelerinden Avlanma İzin Kartı Talep Edeceklerin Avlanma İzinlerinin Ücreti, Dernek Tarafından Peşin Ödenmek Koşuluyla Dernek Aracılığı İle Alınacağına Ve Ücretin Derneğin Banka Hesabından Yatırılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 
   •  Dernek Adına Avlanma İzin Kartını İdare Harcama Yetkilisinden Almaya Yetkili Kılınan Görev Kurulu Kararı Ve Bu Kişiye Ait İmza Sirküleri 
   •  Dernekler Yönetmeliğinin 46. Maddesinde Belirtilen Dernek Adına Gelir Tahsis Edecek Kişiye Ait Yetki Belgesinin Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi

               Av Bayilerine Avlanma İzin Kartı Satış Yetki Belgesi Verilmesi

      •  İşyerinin Adresi
      •  Vergi Levhası
      •  İşyeri Açma Ruhsatı
      •  Ticaret Odası Faaliyet Belgesi İle Av Bayisi Olduğuna Dair Belge Ve Bilgi
      •  Bayi Adına Avlanma İzin Kartını İl Şube Müdürlüğünden Almaya Yetkili Kılınan Görevliye Ait Yetki Belgesi.

              Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi:

      • Sulak Alan Faaliyet Başvuru Formu - Örnek Form için Sulak_Alan_Izin_Form.doc tıklayınız
      • Faaliyetin Yapılacağı Yerin Belirtildiği 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
      • Faaliyet Türüne Göre Tapu, Ruhsat İzin Belgesi veya Arazi Kullanım Belgesi
      • Çevreye Verilecek Etkilere Dair Taahhütname - Örnek taahhütname için Sulak_Alan_Izin_Taah.doc tıklayınız
      • Sulak Alan Faaliyet Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Akay Şubesi’ndeki TR55 0001 0007 6005 9943 12 5002 no’lu Hesabına)
      • Fatura Bilgi Formu - Örnek Form için FaturaBilgiFormu.doc tıklayınız

       

              Not : 2014 Yılı Sulak Alan İzin Ücretleri İçin

              Ek-10 Akarsu koruma bandında yapılması izne tabi olan faaliyetlerin 2014 yılı ücretleri için Ek-        10.doc tıklayınız
              Ek-11 Sulak alanlar ve akarsu koruma bandları 2014 yılı Ek-2 faaliyetleri ücretleri için Ek-        11.doc tıklayınız

            

              Sulak Alanlarda Saz Nakli İzin Belgesi:

      •  Saz Nakil Başvuru Formu - Örnek form için Saz_Nakil.doc tıklayınız
      •  Saz Nakil İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekont 2014 yılı için, Yurt içi için 20 (Yirmi) TL/Ton, Yurt dışı için 55,00 (Ellibeş) TL/Ton (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra) (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Denizli Şubesi’ndeki 57353653-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
      •  T.C. Kimlik Beyanı ve/veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi

                  Not: Saz Nakil İzin Belgesinin Verilmesi Durumunda Kiralayacağı Araçları KİRALANAN     ARAÇ BİLDİRİM FORMU İle Denizli Şube Müdürlüğü’nün (0258) 265 62 87 no’lu Faksına 24 Saat Boyunca Bildirimde Bulunulması Zorunludur. - Örnek bildirim için Saz_Nakil_Kiralik_Arac.doc tıklayınız

       

              Sulak Alanlarda Turba Çıkarımı İzin Belgesi:

       

      •  Turba Çıkarımı Başvuru Formu - Örnek form için Turba_Cikarim.doc tıklayınız
      •  Turba Çıkarımı İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, 2014 yılı için, 1.100,00 TL/Hektar (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra)
      •  Faaliyetin Yapılacağı Yerin Belirtildiği 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
      •  Faaliyet Türüne Göre Tapu, Ruhsat İzin Belgesi veya Arazi Kullanım Belgesi
      • Çevreye Verilecek Etkilere Dair Taahhütname - Örnek taahhütname için Turba_Cikarim_Taah.doc tıklayınız

       

          Not : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2013 tarih ve 75389418-435,05-30868     sayılı emrinde yer alan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kapsamında Verilecek İzinlere     İlişkin Uygulama Esasları kapsamında başvuru yapılacaktır. İlgili emir için     SulakAlanlarinKorunmasiYonetmeligi.doc tıklayınız